Aktualności

Kliknij, aby edytować nagłówek...

Kliknij, aby edytować treść...

Wyniki zbiórek w 2023 r.

2023-12-22 15:22:59

Bardzo dziękujemy wszystkim za dar serca złożony na rzecz rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a przekazany podczas zbiórek przeprowadzonych w 2023 r. Ich efekty prezentują się następująco:

 
  1. Zbiórka w dniu 27.08.2023 r. - zakończenie Powiatowego Rajdu Rowerowego w Pszowie - 464,20 zł
  2. Zbiórka w dniu 3.09.2013 r. - festyn dzielnicowy przy Parafii w Kokoszycach - 4 557,00 zł, 
  3. Zbiórka w dniu 3.09.2023 r. - dożynki w Marklowicach - 708,97 zł, 
  4. Zbiórka w dniu 30.09.2023 r. - Festiwal Franciszkański na rynku w Wodzisławiu śl. - 1173,48 zł, 
  5. Doroczna zbiórka Wspólnoty na cmentarzach powiatu w dniu 1.11.2023 r. - 89 851,69 zł
 
Razem ubierano i wpłacono na konto Fundacji kwotę: 96 775,34 zł
 
Środki te zostaną wykorzystane na wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Za wszystkie datki serdecznie dziękujemy. 
 
Państwa zaangażowanie jest wyrazem dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc, wsparcie, okazane serce i wrażliwość.
« powrót

Spotkanie sprawozdawcze fundacji za 2017 rok

Spotkanie sprawozdawcze fundacji za 2017 rok

Spotkanie sprawozdawcze fundacji za 2017 rok

Wiesława Kiermaszek-Lamla laureatką nagrody "Złotego Wawrzyna"

Wiesława Kiermaszek-Lamla laureatką nagrody "Złotego Wawrzyna"

Wiesława Kiermaszek-Lamla laureatką nagrody "Złotego Wawrzyna"