Sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Kliknij, aby edytować treść...

Pobierz pliki

Pobierz pliki


Pobierz pliki

Sprawozanie finansowe za 2011 rok dostępne jest tutaj.

Sprawozdania finansowe Fundacji za lata 2004-2010 dostępne są w Bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego

Pobierz pliki