Władze


Aktualny skład Rady Nadzorczej:


1. Ks. Eugeniusz Króliczek – Proboszcz Parafii p.w. Matki Boskiej Wszechpośredniczki Łask
w Jedłowniku

2. Ks. Janusz Jojko – Proboszcz Parafii p.w. Świętego Stanisława Biskupa
i Męczennika w Marklowicach
3. Ks.Adam Zakrzewski - Proboszcz Parafii p.w Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach

4. Ks. Roman Imiołczyk – Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

5. Wacław Mandrysz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

6. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego


Skład osobowy Zarządu Fundacji:


1. Wiesława Kiermaszek Lamla – Prezes Zarządu

2. Lech Litwora – Zastępca Prezesa Zarządu

3. Ks. Prałat Bogusław Płonka – Członek Zarządu

4. Ks. Prałat Alfred Wloka – Członek Zarządu

5. Ks. Kazimierz Kopeć – Członek Zarządu

6. Ks. Janusz Badura –  Członek Zarządu

7. Anna Białek – Członek Zarządu


Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Fundacji:


1. Ks. Daniel Ferek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Ks. Bogumił Mazurczyk – Członek Komisj

3. Ks. Janusz Jojko - Członek Komisji

4. Helena Osińska – Członek Komisji
5. Monika Storka – Członek Komisji