Władze


Aktualny skład Rady Nadzorczej:


1. Ks. Eugeniusz Króliczek – Proboszcz Parafii p.w. Matki Boskiej Wszechpośredniczki Łask
w Jedłowniku

2. Ks. Janusz Jojko – Proboszcz Parafii p.w. Świętego Stanisława Biskupa
i Męczennika w Marklowicach
3. Ks.Adam Zakrzewski - Proboszcz Parafii p.w Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach

4. Ks. Roman Imiołczyk – Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

5. Wacław Mandrysz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

6. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego


Skład osobowy Zarządu Fundacji:

1. Wiesława Kiermaszek -Lamla prezes Zarządu Fundacji
2. Ks. Prałat Alfred Wloka członek Zarządu Fundacji
3. Ks.Prałat Bogusław Płonka członek Zarządu Fundacji
4. Ks. Proboszcz Janusz Badura członek Zarządu Fundacji
5. Ks.Proboszcz Kazimierz Kopeć członek Zarządu Fundacji
6. Helena Osińska członek Zarządu Fundacji
7. Anna Białek członek Zarządu Fundacji 


Lech Litwora - Członek Honorowy Zarządu Fundacji

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Fundacji:


1. Pastor Daniel Ferek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Ks. Janusz Jojko - członek Komisji Rewizyjnej
3. Monika Storka - członek Komisji Rewizyjnej
4. Grażyna Sitko - członek Komisji Rewizyjnej