Witaj na stronie internetowej wodzisławskiej fundacji "Wspólnota Dobrej Woli"!

 Uprzejmie prosimy o wybranie Fundacji "WSPÓLNOTA DOBREJ WOLI" jako organizację pożytku publicznego, której możecie Państwo przekazać

 1% podatku

NR KRS: 0000049946

Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli” wspiera działalność Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.
Zgromadzone środki przeznacza na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i terapeutycznego
oraz na dofinansowanie wyżywienia dzieci niepełnosprawnych korzystajacych ze świadczeń w WORiT.


 

PODZIĘKOWANIA

 

W imieniu Zarządu Fundacji z całego serca dziękujemy wszystkim Darczyńcom za udział w zbiórce charytatywnej na cmentarzach Wodzisławia Śląskiego i innych miejscowościach Powiatu Wodzisławskiego w dniu 1 listopada.
Bardzo dziękujemy młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich za wysiłek i zaangażowanie podczas kwestowania na cmentarzach.
Wyrazy podziękowania kierujemy do Prezydenta Miasta Mieczysław Kieca oraz do wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób włączyły się w tegoroczną zbiórkę charytatywną.
Podczas zbiórki udało się zebrać kwotę: 64 107,48 zł.
Zebrane środki pozwolą na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia rehabilitacji i terapii.
Państwa zaangażowanie jest wyrazem dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc, wsparcie, okazane serce i wrażliwość.


Ogłoszenie o zbiórce


1 listopada 2017 r. w Dniu Wszystkich Świętych Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli” organizuje po raz dwudziesty drugi zbiórkę charytatywną na cmentarzach Powiatu Wodzisławskiego.

Każdy datek to dar serca dla dzieci najbardziej pokrzywdzonych przez los.
Zbiórka będzie prowadzona przez młodzież szkolną (za zgodą Dyrekcji szkół) na rzecz pacjentów Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży, z którego korzysta około 600 dzieci miesięcznie.
Patronat nad przebiegiem zbiórki obejmą Księża Proboszczowie.
Zwracamy się z prośbą o udzielenie poparcia dla tej inicjatywy, której celem jest rehabilitacja i leczenie chorych dzieci z terenu naszego powiatu.

Zarząd Fundacji składa serdeczne Bóg zapłać za wykazaną życzliwość.
Ks. Prałat Bogusław Płonka
Ks. Prob. Janusz Badura
Ks. Prałat Alfred Wloka
Ks. Prob. Kazimierz Kopeć
Wiesława Kiermaszek-Lamla
Lech Litwora
Anna Białek


Kim jesteśmy?

Organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego (OPP).

Misja Fundacji

Pomoc rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych poprzez rehabilitację i leczenie ich dzieci.

Prowadzone działania

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności polegającej na niesieniu wszechstronnej pomocy medyczno-rehabilitacyjnej, dydaktyczno-wychowawczej oraz opiekuńczej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, a także ich naturalnym lub prawnym opiekunom. 

Dane teladresowe

Adres: ulica Kardynała Wyszyńskiego 20, 44-300 Wodzisław Śląski
Telefon / fax: 32 455 26 71
Konto w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śląskim nr 90 8468 0000 0010 000 9 3002 0001

KRS 0000049946, REGON 277611200, NIP 647-21-75-365

Przekaż 1 procent podatku na rzecz Fundacji – zaznacz na druku PIT numer: KRS 0000049946
Kliknij, aby edytować treść...