Witaj na stronie internetowej wodzisławskiej fundacji "Wspólnota Dobrej Woli"!

 Uprzejmie prosimy o wybranie Fundacji "WSPÓLNOTA DOBREJ WOLI" jako organizację pożytku publicznego, której możecie Państwo przekazać

 1% podatku

NR KRS: 0000049946

Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli” wspiera działalność Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.
Zgromadzone środki przeznacza na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i terapeutycznego
oraz na dofinansowanie wyżywienia dzieci niepełnosprawnych korzystajacych ze świadczeń w WORiT.


Kim jesteśmy?

Organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego (OPP).

Misja Fundacji

Pomoc rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych poprzez rehabilitację i leczenie ich dzieci.

Prowadzone działania

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności polegającej na niesieniu wszechstronnej pomocy medyczno-rehabilitacyjnej, dydaktyczno-wychowawczej oraz opiekuńczej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, a także ich naturalnym lub prawnym opiekunom. 

Dane teladresowe

Adres: ulica Kardynała Wyszyńskiego 20, 44-300 Wodzisław Śląski
Telefon / fax: 32 455 26 71
Konto w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śląskim nr 90 8468 0000 0010 000 9 3002 0001

KRS 0000049946, REGON 277611200, NIP 647-21-75-365

Przekaż 1 procent podatku na rzecz Fundacji – zaznacz na druku PIT numer: KRS 0000049946