Witaj na stronie internetowej wodzisławskiej fundacji "Wspólnota Dobrej Woli"!„Nie pytamy Cię Boże, dlaczego Go zabrałeś,
lecz dziękujemy za to, że Go dałeś.”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Przyjaciela,
serdecznego i dobrego Człowieka, który od ponad ćwierć wieku wspierał
nasze starania o zdrowie i godne życie chorych dzieci

Ś. P. Wacława Mandrysza

Wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom przekazuje
Zarząd Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli” w Wodzisławiu Śląskim

 

Uprzejmie prosimy o wybranie Fundacji "WSPÓLNOTA DOBREJ WOLI" jako organizację pożytku publicznego, której możecie Państwo 

1% podatku
NR KRS: 0000049946

Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli” wspiera działalność Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.
Zgromadzone środki przeznacza na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i terapeutycznego
oraz na dofinansowanie wyżywienia dzieci niepełnosprawnych korzystajacych ze świadczeń w WORiT


PODZIĘKOWANIA


W imieniu Zarządu Fundacji z całego serca dziękujemy wszystkim Darczyńcom za udział w zbiórce charytatywnej na cmentarzach Wodzisławia Śląskiego i innych miejscowościach Powiatu Wodzisławskiego w dniu 1 listopada.
Bardzo dziękujemy młodzieży ze szkół podstawowych i średnich za wysiłek i zaangażowanie podczas kwestowania na cmentarzach.
Wyrazy podziękowania kierujemy do Prezydenta Miasta Mieczysław Kieca oraz do wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób włączyły się w tegoroczną zbiórkę charytatywną.
Podczas zbiórki udało się zebrać kwotę: 74 000,00 zł.
Zebrane środki pozwolą na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia rehabilitacji i terapii.
Państwa zaangażowanie jest wyrazem dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc, wsparcie, okazane serce i wrażliwość.


 

Coroczna zbiórka charytatywna


Dnia 1 listopada br. już po raz dwudziesty trzeci Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli" organizuje zbiórkę charytatywną na cmentarzach powiatu wodzisławskiego. Zbiórka będzie prowadzona przez młodzież szkół podstawowych i średnich. Datki zbierane są na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami, które korzystają ze świadczeń rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych w Wodzisławski Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. W imieniu dzieci serdecznie prosimy Państwa o wsparcie.


Kim jesteśmy?

Organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego (OPP).

Misja Fundacji

Pomoc rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych poprzez rehabilitację i leczenie ich dzieci.

Prowadzone działania

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności polegającej na niesieniu wszechstronnej pomocy medyczno-rehabilitacyjnej, dydaktyczno-wychowawczej oraz opiekuńczej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, a także ich naturalnym lub prawnym opiekunom. 

Dane teladresowe

Adres: ulica Kardynała Wyszyńskiego 20, 44-300 Wodzisław Śląski
Telefon / fax: 32 455 26 71
MBS 0/Wodzisław Śl. k-to 05 8436 0003 0101 0409 3002 0002
KRS 0000049946, REGON 277611200, NIP 647-21-75-365

Przekaż 1 procent podatku na rzecz Fundacji – zaznacz na druku PIT numer: KRS 0000049946
Kliknij, aby edytować treść...
Kliknij, aby edytować treść...
Kliknij, aby edytować treść...
Kliknij, aby edytować treść...