Witaj na stronie internetowej wodzisławskiej fundacji "Wspólnota Dobrej Woli"!


DZIĘKUJEMY LUDZIOM DOBREJ WOLI

Bardzo dziękujemy młodzieży ze szkół podstawowych i średnich za wysiłek i zaangażowanie podczas kwestowania na cmentarzach w dniu 1 listopada 2022 r.
Wyrazy podziękowania kierujemy do Prezydenta Miasta Pana Mieczysława Kiecy za przychylność i pomoc oraz do wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób włączyły się w tegoroczną zbiórkę charytatywną.
Podczas zbiórki udało się zebrać 81 114,00 zł
Środki zebrane podczas tegorocznej zbiórki zostaną przeznaczone na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych w WORiT.
Państwa zaangażowanie jest wyrazem dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc, wsparcie, okazane serce i wrażliwość.

 

Uprzejmie prosimy o wybranie Fundacji "WSPÓLNOTA DOBREJ WOLI" jako organizację pożytku publicznego, której możecie Państwo 

1% podatku
NR KRS: 0000049946

Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli” wspiera działalność Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.
Zgromadzone środki przeznacza na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i terapeutycznego
oraz na dofinansowanie wyżywienia dzieci niepełnosprawnych korzystajacych ze świadczeń w WORiT
Kim jesteśmy?

Organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego (OPP).

Misja Fundacji

Pomoc rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych poprzez rehabilitację i leczenie ich dzieci.

Prowadzone działania

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności polegającej na niesieniu wszechstronnej pomocy medyczno-rehabilitacyjnej, dydaktyczno-wychowawczej oraz opiekuńczej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, a także ich naturalnym lub prawnym opiekunom. 

Dane teladresowe

Adres: ulica Kardynała Wyszyńskiego 20, 44-300 Wodzisław Śląski
Telefon / fax: 32 455 26 71
MBS 0/Wodzisław Śl. k-to 05 8436 0003 0101 0409 3002 0002
KRS 0000049946, REGON 277611200, NIP 647-21-75-365

Przekaż 1 procent podatku na rzecz Fundacji – zaznacz na druku PIT numer: KRS 0000049946
Kliknij, aby edytować treść...
Kliknij, aby edytować treść...
Kliknij, aby edytować treść...
Kliknij, aby edytować treść...