Historia


Fundacja założona została aktem notarialnym w roku 1992 przez Parafie dekanatu wodzisławskiego i pszowskiego oraz Miasto Wodzisław Śląski, a jej celem było utworzenie Ośrodka dla dzieci, potrzebujących leczenia rehabilitacyjnego.


W roku 1994 opracowano Statut i zarejestrowano Fundację w Sądzie Rejestrowym w Warszawie. Na zlecenie Fundacji wykonano dokumentację budowlaną
i przystąpiono do budowy Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych.


W dniu 1 czerwca 1998 roku Ośrodek poświęcono i oddano do użytku. Koszt budowy został sfinansowany przez Urząd Miejski w Wodzisławiu Śląskim, PFRON oraz Fundację. Fundacja pokryła wszystkie wydatki związane z wyposażeniem w meble i sprzęt rehabilitacyjny. Obecnie z Ośrodka korzysta od 450 do 480 dzieci z całego Powiatu wodzisławskiego, w tym 30 dzieci w pobycie dziennym z dalekoposuniętą niesprawnością.