„Nie pytamy Cię Boże, dlaczego Go zabrałeś,
lecz dziękujemy za to, że Go dałeś.”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Przyjaciela,
serdecznego i dobrego Człowieka, który od ponad ćwierć wieku wspierał
nasze starania o zdrowie i godne życie chorych dzieci

Ś. P. Wacława Mandrysza

Wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom przekazuje
Zarząd Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli” w Wodzisławiu Śląskim

Aktualności

Ogłoszenie o zbiórce

2013-10-26 17:11:14

Zarząd Fundacji „ Wspólnota Dobrej Woli ” informuje, że w Dniu Wszystkich Świętych 2013 r. organizuje po raz osiemnasty przy cmentarzach parafialnych Powiatu Wodzisławskiego zbiórkę charytatywną. Zbiórkę przeprowadzi młodzież Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych pod nadzorem osób wyznaczonych przez Dyrektorów Szkół. Patronat przejmą Księża Proboszczowie Parafii, w których prowadzona będzie zbiórka. Wszystkie zebrane środki przekazane zostaną, tak jak w poprzednich latach, na rzecz Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży, w którym leczy się około 480 dzieci z całego Powiatu Wodzisławskiego.

 

Zarząd Fundacji;

 

Ksiądz Prałat Bogusław Płonka

Ksiądz Prałat Alfred Wloka

Ksiądz Kazimierz Kopeć

Ksiądz Janusz Badura

Wiesława Kiermaszek-Lamla Lech

Litwora Anna Białek

« powrót

Spotkanie sprawozdawcze fundacji za 2017 rok

Spotkanie sprawozdawcze fundacji za 2017 rok

Spotkanie sprawozdawcze fundacji za 2017 rok

Wiesława Kiermaszek-Lamla laureatką nagrody "Złotego Wawrzyna"

Wiesława Kiermaszek-Lamla laureatką nagrody "Złotego Wawrzyna"

Wiesława Kiermaszek-Lamla laureatką nagrody "Złotego Wawrzyna"